Ano ang role ng Human Resource sa Organization

Noong akoy nagaaral pa lamang, parang nakakasawa na kabisaduhin ang mga theories at kung ano ano pa tungkol sa Human Resource and Development Management o HRDM. Tila hindi ko naman kasi magagamit ang mga iyan kapag nagtatrabaho na ako ng aktwal.

Matagal ko din hinanap sa mga libro at sa mga aral mula sa mga professor pero walang nakapagbigay ng malinaw na impormasyon.

Napaisip tuloy ako kung paano ako magtatrabaho kung blangko ang pangunawa ko? Paano ako matatanggap sa trabaho kung wala akong ideya sa mga ginagawa nila?

Kaya habang nag-aaral ako, nagtrabaho ako bilang isang student assistant sa aking unibersidad, at nagpa-assign sa Human Resource Department Office. Dito ko natagpuan ang sagot sa mga katanungan ko kung ano nga ba ang role ng Human Resource sa isang organization.

Hindi rin ba malinaw sayo? Isa ka mang HRDM student o baguhan lamang sa larangan, sa article na ito, ipapaliwanag ko sayo kung ano ang mga gagawin mo sa loob ng Human Resource Department.

 

Ano ang mga major roles ng Human Resource Department?

1. Strategic Management

Umpisahan natin ang talakayan sa isang usapin na tila hindi napapansin ng nakararami dito sa atin, ang strategic management.

Strategic Management Human Resource

Dito ay magiisip tayo ng isang konsepto nakasentro sa empleyado, dahil sila ay dapat na ituring na pinakamahalagang asset ng isang organisasyon.

Dapat ay may malinaw na plano na nakatuon sa pagpapahalaga sa mga empleyado, at isa na dito ay ang benefits and compensation.

Ayon sa pagaaral ni Dr. Ali Tatar, ang tagumpay ng isang organisasyon ay nakasalalay sa level of employees organizational commitment, o sukatan ng performance ng isang empleyado. At ito ay kinokontrol ng level of work satisfaction o kasiyahan sa trabaho.

 

“The high level of job satisfaction will increase the level of organizational commitment among all employees, and will increase the organization ability in keeping their upstanding employees.” [1]

 

Mga salik upang tumaas ang level of work satisfaction ng isang empleyado

Kung pagbabasehan ang pagaaral, upang tumaas ang level of work satisfaction ng isang empleyado, dapat ay tutukan ang pagpapabuti sa mga sumusunod na salik;

 1. Wages system – Dapat ay may maayos at standard na wages system na makabubuti sa partido ng employer at empleyado.
 2. Rewards System – Bumuo ng isang reward system kung saan ang empleyado ay bibigyan ng reward (monetary man o hindi) bilang pagkilala sa naiambag nito sa organisasyon. Ito ay gaya ng promotion, certificate of recognition, bonus, additional paid vacation leave, at marami pang iba. Kung walang kayang ibigay ang employer, maaari din namang makapagpasaya at makapagpataas ng morale ng iyong empleyado ang simpleng praises sa bawat “good job” na nagawa niya.
 3. Social Relationship – Hindi bat nakakaganang pumasok at magaan sa pakiramdam kung ang employer at mga kasamahan mo sa trabaho ay approachable sa lahat ng oras? Sa ganitong paraan ay maiiiwasan natin ang mga problema, lalo na ang pag-alis ng mga empleyado upang makapag-pokus sa target ng organisasyon.
 4. Work Environment – Huwag natin pahirapan ang mga empleyado sa paggawa ng kanilang mga trabaho. Ibigay natin ang mga pangangailangan nila upang magawa ng mas madali at maayos ang kanilang mga dapat gawin.
 5. Fair Company Policy – Ang company policy ay ang nagsisilbing batas ng employer upang gabayan ang mga empleyado sa mga dapat nitong gawin sa loob at labas ng organisasyon. Ang malupit na patakaran ay hindi nakakabuti para sa mga mangagawa. Dapat ito ay patas sa parehong partido (employer at empleyado) at naaayon sa batas.

 

2. Recruitment

Ngayong nakabuo na tayo ng plano at sistema, mag-umpisa na tayong kumuha ng mga tao para sa ating organisasyon.

Recruitment

Ano ang mga Steps ng Hiring Process

 1. Assessment – Alamin mo kung ano ang mga pangangailangan ng organisasyon upang malaman natin kung ano ang job vacancies.
 2. Recruitment Plan – Dito ay gagawa ka job description para sa bawat bakanteng posisyon at ang plano kung paano gagawain ang job posting, screening, aktwal na interview, examination at mga interviewer nito.
 3. Advertising – Ianunsyo ang mga bakanteng posisyon. Pumili ng nararapat na media gaya ng job portal sites, company website, social media, newspaper, and magazines, at marami pang iba.
 4. Application Process – Sa mga nakolektang job application, piliin ang mga kwalipikadong candidate na iimbitahan para sa aktwal na job interview.
 5. Candidate Selection – Piliin ang kandidato na may pinaka-mainam na kakayahang gampanan ang mga tungkulin ng bakanteng posisyon.
 6. Orientation – Madalas, ito ang unang araw ng bagong empleyado sa trabaho. Subalit bago siya dalhin sa designation nito, kalangan munang malaman niya ang mga policy ng organisasyon. Ipaliwanag sa kanya ng malinaw ang company policy at magbigay ng mga halimbawa nito. Kung ang empleyado ay nangangailangan ng mas matinding kaalaman lalo na kung ang trabaho nito ay natural na mapanganib, dalhin siya sa itinakdang professional training personel o agency.
 7. Onboarding – Matapos ang orientation at kaakibat na training, dalhin ang empleyado sa departamento nito at ipakilala sa mga staff maging sa kanyang immediate superior.

 

3. Records Management

Magmula sa paga-apply ng mga aplikante, kinukulekta na ng human resource department ang mga personal na impormasyon nito at itinatago ng organisado sa pribadong lugar upang hindi ma-access ng hindi otorisadong tao.

 

4. Health and Safety

Sa mga maliliit na kumpanya, lalo na sa mga remote at risky work environment, ang human resource officer ang siyang responsable sa kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado.

 

5. Training and Development

Araw araw, ang teknolohiya ay napapabuti at may mga bagong pamamaraan at kaalaman ang natutuklasan. Ang negosyo ay dumarami kung kayat ang kompetisyon ay mahalagang salik na dapat pagtuunan ng pansin kung nais mong magmalagi sa industriya. Kaya mahalaga na ang pinakaimportanteng asset ng kumpanya mo, ang mga tao, ay tinuturuan ng mga makabagong pamamaraan at teknolohiya upang mas mapabuti ang pagiging produktibo nito.

 

6. Benefits Administration

Sa Pilipinas, maging sa iba pang mga bansa, ang benefits ay isang mandated ng batas na pumuprotekta sa karapatan ng mga mangagawa.

Gaya din ng sinabi ni Dr. Ali Tatar, ang high-level ng work satisfaction ng empleyado ay nagbubunga ng mataas na commitment sa trabaho at organisasyon na kinabibilangan nito.

 

Narito ang mga uri ng Employee Benefits sa Philipinas

 1. Minimum Wages – Dapat ay hindi bababa sa itinakdang minimum wage rate binabayaran ng employer.
 2. Overtime Pay – Ang trabaho ay dapat walong (8) oras lamang bawat araw. Ang sobrang oras sa paggawa ay dapat na binabayaran ng premium pay. Ito ay Rate per hour + 25%.
 3. Night Shift Differential – Ang mga manggagawa na nagtrabaho sa pagitan ng 10:00 PM ng gabi hanggang 6:00 AM ng umaga ay dapat makatanggap ng karagdagang 10% kumpara sa minimum wage rate.
 4. Rest Day – Ang bawat empleyado ay dapat binibigyan ng hindi bababa sa buong 24 oras pagkatapos ng 6 na magkakasunod na araw. Ang bawat empleyado na papasok sa araw ng kanyang pahinga ay dapat na makatangap ng minimum wage rate + 30% na kabayaran.

 


Sources:

[1] Impact of Job Satisfaction on Organizational Commitment, Page 75, by Dr. Ali Tatar, Akdeniz University, sa Antalya, Turkey. February 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *