Ano ang Search Engine Optimization?

Ang SEO o Search Engine Optimization ay isang estratehiya sa larangan ng digital marketing na layunin ang pag-optimisa ng isang website upang mapabuti ang kalidad at dami ng organikong (hindi bayad) na bisita mula sa mga search engine.

Ang pangunahing layunin ng SEO ay gawing mas visible at mas mataas ang ranggo ng isang website sa mga resulta ng search engine para sa mga partikular na keywords o termino.

Narito ang ilang pangunahing aspeto ng SEO:

Keyword Research

Ang proseso ng pagsusuri at pagpili ng mga keywords o termino na malamang na gamitin ng mga tao sa kanilang mga search.

Ito ang nagsisilbing pundasyon para sa iba’t ibang aspeto ng SEO.

On-Page Optimization

Ang pagsasaayos ng mga elemento sa loob mismo ng website, tulad ng paggamit ng tamang keywords sa mga pahina, pag-optimize ng mga meta tag, at pagpapabuti ng estruktura ng URL.

Off-Page Optimization

Ang mga hakbang na isinasagawa sa labas ng website upang mapabuti ang ranking nito.

Kasama dito ang pagbuo ng mga backlink (mga link mula sa ibang website patungo sa iyong website) at iba pang mga estratehiya para sa pagtataguyod ng online presence.

Technical SEO

Ang pagsusuri at pagtutok sa aspetong teknikal ng website, tulad ng pagpapabilis ng load time, pagpapabuti ng mobile responsiveness, at iba pang teknikal na aspeto na maaaring makaapekto sa user experience at search engine ranking.

Content Creation

Ang paggawa ng mataas kalidad na nilalaman na may kaukulang keywords.

Ang nilalaman na ito ay dapat na makatugon sa pangangailangan ng mga tagasuporta at maaaring magsilbing makatulong sa pagtaas ng ranggo sa search engine.

User Experience

Ang pagbibigay prayoridad sa karanasan ng mga bisita sa website, tulad ng pagpapabuti sa usability, pagpapabuti ng disenyo, at pagbigay ng relevanteng impormasyon.

Ang tamang paggamit ng SEO ay nagbibigay daan sa pagtaas ng visibility ng isang website sa search engine, na maaaring humantong sa mas mataas na dami ng bisita.

Mahalaga ito para sa online businesses at publishers na nais mapalawak ang kanilang audience at makamit ang kanilang layunin sa online space.