Asthma Survival Guide at Prepping Tips sa SHTF 2024

Sa isang sitwasyon tulad ng SHTF o apocalypse kung saan maaaring maapektohan ang mga regular na serbisyo katulad ng transportasyon, pharmacy at medical facilities, mahalaga ang pagplano para sa mayroon tayong stockpile ng mga necesities, lalo na may medikal na kondisyon tulad ng asthma.

Narito ang maiksing listahan ng mga dapat ihanda kung may kasamang may sakit na asthma, sa oras ng emergenyc at SHTF.

  1. Maintenance na Gamot
  2. Nebulizer at Kagamitan
  3. Emergency Kit
  4. Evacuation Plan
  5. Basic First Aid Skills
  6. Communication Devices

 

Prepping SHTF with Asthma

Mahalaga ang paghahanda para sa asthma, lalo na sa panahon ng SHTF dahil sa panahon ng kaguluhan o sakuna, maaaring maapektohan ang regular na serbisyong pangkalusugan, tulad ng pagbisita sa doktor o pagkuha ng reseta.

Sa oras ng kalamidad, o gera, maraming establishment ang titigil sa operasyon at magsasara, katulad ng mga clinic, hospital at mga butika.

Ano nga ba ang asthma?

Ang asthma ay isang respiratory condition, kung saan ang daanan ng hangin ay sumisikip dahil sa pamamaga.

Dahil dito, mahihirapang huminga ang pasyente na maaaring humantong sa mas seryosong kundisyon.

Ang pangunahing sintomas ng asthma ay ang pag-ubo, hirap sa paghinga, pag-sikip at pag-kirot o pangangati sa dibdib.

Maaari itong ma-trigger kung may mataas ng amount of allergen sa pahilig tulad ng alikabok, pollen, usok at iba pang irritants.

According sa World Health Organization (WHO), tinatayang nasa 12% ng populasyon sa Pilipinas ang may asthma.

 

Ano ang gamot sa Asthma?

Karaniwang kinakailangan ang regular na pag-inom ng maintenance na gamot at ang pag-iwas sa mga kilalang trigger nito.

Sa mga mas malalang kaso, maaaring kailanganin ang paggamit ng bronchodilators, nebulizer, at iba pang mga emergency na gamot upang makontrol ang asthma attack.

Mahalaga rin ang regular na pagbisita sa doktor upang mabantayan at mapabuti ang kalusugan ng mga may asthma.

Ang lahat ng mga ito ay mahirap i-access sa oras ng sakuna.

 

Ano ang mga dapat ihanda kung may kasamang may Asthma?

Kung may kasamang may sakit na asthma, mahalaga ang paghahanda upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng indibidwal na may kondisyon na ito.

Narito ang ilang mga bagay na dapat ihanda:

 

1. Maintenance na Gamot

Siguruhing may sapat na supply ng maintenance na gamot ng may asthma.

Ito ay kailangang regular na iniinom upang mapanatili ang kontrol sa kondisyon.

Mahalaga ito upang mapanatili ang maayos na kontrol ng asthma at maiwasan ang mga posibleng komplikasyon.

Sa panahon ng SHTF, ang pagiging handa at pagtatabi ng sapat na supply ng gamot ay kritikal upang mapanatili ang kalusugan ng mga may asthma.

 

2. Nebulizer at Kagamitan

Tiyakin na mayroong functional na nebulizer at sapat na supply ng mga kailangang kagamitan, tulad ng rubber tubing, mask, at mga disposable na cups para sa nebulizer.

Isama natin ito sa first-aid kit at go-bag upang maging organized.

Marami nang mabibiling de-battery na nebulizer sa market, upang magagamit pa din natin ito kahit na walang supply ng kuryente.

Maghanda din ng mga alternatibong mapagkukunan ng kuryente, tulad ng portable na generator o solar charger, lalo na kung ang nebulizer ay kailangan ng kuryente.

Magkaruon ng emergency medications tulad ng bronchodilators na maaaring gamitin sa panahon ng asthma attack.

Siguruhing alam ng buong pamilya kung paano ito gamitin.

 

3. Emergency Kit

Ang emergency kit ay importante sa mga oras ng SHTF, lalo na para sa mga may asthma, dahil nagbibigay ito ng agaran at maayos na aksyon sa oras ng pangangailangan.

Padadaliin kasi natin ang pagdadala ng mga importanteng gamit para sa evacuation at mabilisang paglikas.

Ilagay ang lahat ng kailangang gamot at kagamitan sa isang emergency kit upang madali itong dalhin sa oras ng evacuation.

Isama na din natin ang mga kopya ng health records at mga reseta ng gamot.

Ito ay makakatulong sa kahit anong medical professional na makakatulong sa oras ng pangangailangan.

I-organized natin ito kasama ang go-bag at mga EDCs, or Everyday-carry.

4. Evacuation Plan

Planuhin ang isang evacuation plan kasama ang mga may asthma, kabilang ang kagamitan at gamot na kailanganin.

Alamin ang mga ligtas na lugar kung kinakailanganang lumikas.

Halimbawa nito pagusapan ang mga ligtas na lugar o evacuation centers na malapit sa inyong lokasyon.

Maaaring may itinakdang ruta ang mga local na autoridad, na mas ligtas daanan para sa ganitong mga pangyayari.

Kung sakaling magkahiwa-hiwalay, dapat din na magtakda ng mga meeting point para sa pamilya.

Sa ganitong paraan, maaari pa ding magkita-kita kahit na walang kumunikasyon.

Ang evacuation plan ay nagbibigay ng gabay kung paano puntahan ang ligtas na lugar, dadalhin na mga kagamitan at emergency kit, at kung paano makakipag-ugnayan sa mga kasapi ng pamilya.

Kung walang plano, maaaring magkaruon ng kaguluhan at kawalan ng koordinasyon sa oras ng pangangailangan.

 

5. Basic First Aid Skills

Aralin ang basic first aid, lalo na kung paano magbigay ng tulong sa pasyente, sa oras ng asthma attack.

Kailangan ang Basic First Aid Skills upang maiwasan ang paglala ng kundisyon, at masagip ang buhay ng pasyente, habang hinihintay ang propesyonal na tulong.

Halimbawa, sa pagbibigay ng CPR o unang tulong sa sugat.

Kung walang basic knowledge tungkol dito, maaaring lumala ang pinsala, at mawalan ng pagkakataon na mapanatili ang buhay o kalusugan ng isang tao sa oras ng emergency.

 

6. Komunikasyon

Panatilihin ang komunikasyon sa pagitan ng pamilya at iba pang miyembro ng household, kakilala, at mga emergency services, upang maipaabot agad ang pangangailangan ng may asthma.

Narito ang mga devices na pwedeng ihanda upang may mgamit sa oras ng emergency.

Cellular Phone

Siguruhing palaging may sapat na charge ang iyong cellphone, i-update ang mga emergency contacts, at i-download ang mga useful na apps para sa oras ng krisis tulad ng weather updates at first aid guides.

Mas maganda din kung may extra load credits ang account (load), power bank, or power source.

Satellite Phone

Kung walang cellular signal, ang satellite phone, kahit na may kamahalan ang subsrciption, ay maaaring magbigay daan para sa mahalagang komunikasyon, lalo na sa malalayong lugar o kung naapektohan ang regular na communication infrastructure.

Ang satellite phone ay maaring gamitin kahit walang cellular signal dahil nakakatanggap ito ng signal mula sa mga communication satellites mula sa orbit.

Two-way Radio

Kung hindi natin afford ang satellite phone, maaari tayong mag invest sa two-way radio.

Oo, ang mga two-way radio ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa oras ng emergency, lalo na kung walang available na cellular signal o kung nai-cut ang mga linya ng kumunikasyon.

Ang mga two-way radio ay nagbibigay-daan sa direktang pag-uusap sa pagitan ng mga tao na nasa malapitang distansya.

Ito ay maaaring magamit sa pagsasanay ng evacuation plan, koordinasyon sa pamilya, o komunikasyon sa mga emergency responders.

Subalit, mahalaga rin na may pre-arranged na frequency o channel para sa tamang koordinasyon at upang maiwasan ang interference sa iba’t ibang grupo ng tao.

Kung walang maayos na komunikasyon, maaaring magdulot ito ng pagkaligaw, pagkalito, at failed attempt para makahingi ng tulong.

 

Is it advisable to hoard nebules?

Hindi is advisable. Ang nebulizers at ventolin nebules (Salbutamol sulfate) ay may expiration date.

Ang paghoard ng sobra-sobra ay maaaring magresulta sa paggamit ng mga expired na produktong medikal.

Maaaring hindi na ito epektibo, at magdulot pa ng panganib sa kalusugan ng gagamit nito.

Mahalaga ang regular na pag-update ng iyong supply, at konsulta sa iyong healthcare provider para sa tamang pag-iimbak at paggamit ng mga gamot na may kaugnayan sa asthma o iba pang respiratory conditions.

 

Prepping SHTF with long-term asthma

Wala ba talaga ways to cure asthma?

Sa ngayon, wala pang natutuklasang permanenteng lunas para sa asthma.

Ang maaari nating gawin ay ibayong paghahanda ng supplies, devices at pag-unawa sa mga non-pharmacological na paraan para sa sakit na asthma lalo na sa oras ng SHTF.

 

Prepare and Survive SHTF with Asthma

Ang posibilidad ng survival para sa isang tao na may asthma sa oras ng SHTF ay maaaring mataas, kung maayos ang paghahanda at may sapat na kagamitan at kaalaman para pangalagaan ang sarili.

Mahalaga ang pagiging proaktibo sa pagkuha ng tamang gamot, pagkakaroon ng emergency kit, at pagpaplano para sa evacuation o paglipat sa ligtas na lugar.

Ang koordinasyon sa emergency services at komunikasyon sa pamilya ay nagbibigay-daan din sa mas mataas na tsansa ng survival.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *