Paano makasurvive sa Nuclear Explosion?

Sa kabila ng mga kaguluhan sa pagitan ng mga bansa, ang panganib ng nuclear war ay hindi na natin maiaalis sa panahong ito.

Narito ang ilang tips kung paano paghandaan ang isang nuclear explosion, at pataasin ang ating chances of survival.

1. Maghanda

Importante ang pagpaplano sapagkat patataasin nito ang ating chances of survival.

Humanap ng pinakang ligtas na lugar kung saan mo itatayo ang iyong shelter.

Pinaka mainam kung ito ay malapit sa iyong trabaho o negosyo, eskwelahan, ospital, at palengke.

Ayon sa mga experto, ang pinakang ligtas na pagtataguan sa oras ng nuclear explosion ay sa underground at sa gitna ng mga matataas na gusali.

Iwasan ang mga lugar na maaaring targetin ng nuclear bomb, katulad ng mga government offices, business district, paliparan (airport), daungan o major ports, mga planta ng tubig at kuryente, at mga military camps and installations.

Magkaroon ng evacuation plan upang alam ng bawat myembro ng pamilya, o kasama, kung saan ang ligtas na lugar upang mag tago.

Maghanda ng emergency kit na mayroong sapat na supply essential items para sa bawat kasama.

Narito ang mga must-haves items para sa iyong emergency kit.

 1. Ready-to-eat food o pagkaing madaling lutuin
 2. Malinis na tubig inumin
 3. Mga over-the-counter na gamot
 4. First-aid kit
 5. Flash light
 6. Multi use tool katulad ng swiss army knife
 7. Radyo at mga extra baterya nito

 

2. Magtago sa ligtas na lugar

Sa oras na mabalitaan o maramdaman mo ang pagsabog, agad na magtago sa ligtas na lugar.

This is the importance ng paghahanda ahead of time, dahil alam mo na agad kung saan ka pupunta.

Sa loob ng isang gusali, pinaka ligtas ang basement o pinakang gitna nito.

Lumayo sa mga outside walls, bintana, pintuan, at mga air ventelations.

Ang idea nito ay upang magkaroon ng shield o proteksyon ang ating katawan laban sa mapaminsalang shock wave at nakamamatay na init at radation.

Manatili sa loob ng shelter sa loob ng at least 48 hours, o higit pa.

Ito kasi ang pinakang mapanganib na period, dahil ang radioactive fallout ay nakamamatay.

Gamitin natin ang inihandang portable radio upang makinig ng balita at instruction mula sa gobyerno.

Pagkatapos ng malakas na pagsabog, sigurado kasi na magkakaroon ng malalang pagkasira ng linya ng tubig, kuryente at mga kumunikasyon.

Sa ganitong sitwasyon natin magagamit ang ating evacuation plan, dahil wala tayong paraan upang makapag communicate sa ating mga kapamilya at kaibigan.

Kung wala ka sa loob ng iyong tahanan, stick to the place where you are, na maaaring magbigay ng proteksyon, tulad ng malalaking istraktura o tunnels sa underground

 

Mga dapat gawin pagkatapos ng Nuclear Explosion

Pagkatapos ng pagsabog, umiwas sa mga lugar na maaaring mataas ang antas ng radiation.

Pakinggan ang mga balita o anunsiyo mula sa lokal na awtoridad.

Pag-iwas sa Fallout

Iwasan ang pagkakaradhuang fallout particles.

Gumamit ng protective clothing at panatilihin ang sarili sa loob ng mga matibay na istraktura.

Decontamination

Pagkatapos ng panganib, isagawa ang decontamination.

Alisin ang mga contaminated na kasuotan, hugasan ang iyong katawan, at iwasan ang paghawak sa anumang bagay na maaaring kontaminado.

 

Posible ba ang nuclear confrontation?

Ang posibilidad ng nuclear confrontation ay mahirap tiyakin dahil ito ay nakasalalay sa maraming factors tulad ng geopolitics, economy, at national interests.

Ngunit, ito ay hindi maaring ipagsawalang bahala.

Ang mga superpowers tulad ng US, Russia, at China, ay maingat sa usapin ng paggamit ng nuclear weapons dahil sa mga panganib at pinsala na kaakibat nito.

Narito ang ilang mga dahilan kung bakit hindi sila willing na sumasabak sa giyera gamit ang nuclear capabilities nila.

Panganib sa Malawakang Pinsala

Ang paggamit ng nuclear weapons ay magdudulot ng malawakang pinsala sa tao, kalikasan, at ekonomiya.

Ang ganitong uri ng giyera ay maaaring magresulta sa pagkawasak ng mga lungsod, bansa, pagkamatay ng libu-libong tao, at pangmatagalang pinsala sa daigdig.

Deterrence Policies

Maraming bansa, kabilang ang US, Russia, at China, ay may polisiya ng “mutually assured destruction” (MAD) kung saan ang pag-atake gamit ang nuclear weapons ay magreresulta sa pagkawasak din ng bansang umatake.

Dahil dito, ang paggamit ng ganitong uri ng sandata ay kinakatakutan dahil sa posibilidad ng retaliation mula sa kalaban.

Globalization

Ang economiya ng mga bansa sa mundo ay lubos na konektado sa pamamagitan ng international trade.

This results in each economy being fragile.

Ang pagkakaroon ng nuclear confrontation ay maaaring magdulot ng malubhang pagkasira sa mga ito, na maaaring magresulta sa pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya.

Diplomasya at Geopolitika

Ang mga superpowers ay may malalim na interes sa pagpapanatili ng kanilang posisyon sa pandaigdigang usapin.

Ang paggamit ng nuclear weapons ay maaaring magdulot ng negatibong banta sa kanilang internation image at interests, at implikasyon sa kanilang mga kaalyado at kalaban.

 

Handa ka na ba?

Higit sa lahat, ito’y mahalaga na makinig sa mga opisyal na tagapamahala ng emergency at sumunod sa mga ipinatutupad na hakbang para sa kaligtasan ng lahat.

Ang pagsunod sa tamang proseso at paghahanda ay maaaring magtagumpay sa oras ng pangangailangan.

26 thoughts on “Paano makasurvive sa Nuclear Explosion?

 1. Точно актуальные новинки мировых подиумов.
  Исчерпывающие новости всемирных подуимов.
  Модные дома, бренды, haute couture.
  Новое место для трендовых людей.
  https://fashion5.ru/

 2. Несомненно важные события подиума.
  Исчерпывающие мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, торговые марки, высокая мода.
  Самое лучшее место для трендовых хайпбистов.
  https://egomoda.ru/

 3. Очень актуальные новости моды.
  Исчерпывающие события известнейших подуимов.
  Модные дома, бренды, haute couture.
  Лучшее место для стильныех хайпбистов.
  https://rfsneakers.ru

 4. Очень важные новинки модного мира.
  Все события самых влиятельных подуимов.
  Модные дома, бренды, высокая мода.
  Самое приятное место для модных хайпбистов.
  https://whitesneaker.ru/

 5. Полностью актуальные события мира fashion.
  Абсолютно все события лучших подуимов.
  Модные дома, торговые марки, haute couture.
  Лучшее место для модных хайпбистов.
  https://rfsneakers.ru

 6. Несомненно важные события модного мира.
  Абсолютно все мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, торговые марки, haute couture.
  Лучшее место для трендовых хайпбистов.
  https://whitesneaker.ru/

 7. Самые стильные новости мировых подиумов.
  Важные мероприятия всемирных подуимов.
  Модные дома, лейблы, высокая мода.
  Свежее место для модных людей.
  https://modavmode.ru

 8. Несомненно трендовые события моды.
  Актуальные события лучших подуимов.
  Модные дома, бренды, гедонизм.
  Интересное место для стильныех людей.
  https://modavmode.ru

 9. Полностью стильные новости моды.
  Актуальные мероприятия известнейших подуимов.
  Модные дома, лейблы, haute couture.
  Самое лучшее место для модных людей.
  https://miramoda.ru

 10. Несомненно стильные события мировых подиумов.
  Все мероприятия самых влиятельных подуимов.
  Модные дома, лейблы, высокая мода.
  Самое приятное место для стильныех людей.
  https://urban-moda.ru/

 11. Абсолютно стильные события индустрии.
  Абсолютно все мероприятия известнейших подуимов.
  Модные дома, лейблы, гедонизм.
  Самое лучшее место для модных людей.
  https://miramoda.ru

 12. Самые стильные события мира fashion.
  Важные мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, торговые марки, гедонизм.
  Свежее место для модных людей.
  https://urban-moda.ru/

 13. Очень свежие новинки мира fashion.
  Исчерпывающие новости самых влиятельных подуимов.
  Модные дома, лейблы, гедонизм.
  Самое приятное место для модных людей.
  https://sofiamoda.ru

 14. Точно стильные новости подиума.
  Важные события мировых подуимов.
  Модные дома, бренды, высокая мода.
  Интересное место для трендовых хайпбистов.
  https://sofiamoda.ru

 15. Полностью трендовые новости мира fashion.
  Абсолютно все мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, бренды, гедонизм.
  Свежее место для трендовых хайпбистов.
  https://fashionsecret.ru

 16. Самые актуальные новинки подиума.
  Важные мероприятия лучших подуимов.
  Модные дома, торговые марки, высокая мода.
  Приятное место для стильныех людей.
  https://worldsfashion.ru/

 17. Точно трендовые новости мировых подиумов.
  Исчерпывающие эвенты известнейших подуимов.
  Модные дома, лейблы, haute couture.
  Самое лучшее место для стильныех хайпбистов.
  https://fashionsecret.ru

 18. Самые свежие новости индустрии.
  Актуальные события мировых подуимов.
  Модные дома, бренды, гедонизм.
  Приятное место для стильныех людей.
  https://worldsfashion.ru/

 19. Sharing is caring the say, and you’ve done a fantastic job in sharing your knowledge on your blog. It would be great if you check out my page, too, at Seoranko about SEO.

 20. Hi there, I simply couldn’t leave your website without saying that I appreciate the information you supply to your visitors. Here’s mine ArticleHome and I cover the same topic you might want to get some insights about Plumbing Services.

 21. As someone still navigating this field, I find your posts really helpful. My site is Autoprofi and I’d be happy to have some experts about Auto Export like you check it and provide some feedback.

 22. Sharing is caring the say, and you’ve done a fantastic job in sharing your knowledge on your blog. It would be great if you check out my page, too, at Articlecity about Escort Services.

 23. Hi there, I simply couldn’t leave your website without saying that I appreciate the information you supply to your visitors. Here’s mine Articleworld and I cover the same topic you might want to get some insights about Risk Management.

 24. This was a delight to read. You show an impressive grasp on this subject! I specialize about Fraud Schemes and you can see my posts here at my blog Article Sphere Keep up the incredible work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *